Reklambolaget arbetar med fasta offerter I så stror utsträckning som möjligt eftersom både vi och våra kunder vill ha det så. Vi specificerar alla kostnader i offerten samt redovisar löpande alla eventuella extrakostnader under pågående projekt så att våra kunder har full kostnadskontroll från början till slut.